logoBSAS

GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Dịch Vụ Ứng Dụng Hỗ Trợ Doanh Nghiệp (BSAS) là một tổ chức độc lập được thành lập với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam. BSAS là đơn vị tổ chức và tiến hành thực hiện Bộ tiêu chí HVNCLC – Chuẩn Hội Nhập, với mục đích thúc đẩy xuất khẩu, nhằm tăng nội lực cho các Doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh toàn cầu.

DỊCH VỤ

Advertising

Advertising

Branding

Branding

Market Research

Market Research

Strategy

Strategy

Advisory

Advisory

Tư vấn về các tiêu chuẩn chất lượng (như Global GAP, GMP+, HACCP, HVNCLC-Chuẩn hội nhập…)

NHÂN SỰ

Nguyễn Tấn Kiến Phước

Nguyễn Tấn Kiến Phước

Giám đốc
Thu Trang

Thu Trang

Event Executive
Phương Thanh

Phương Thanh

Project Manager
Ngọc Diễm

Ngọc Diễm

Research Executive
Thanh Tuyền

Thanh Tuyền

Research Executive
Thảo Trinh

Thảo Trinh

Event Executive

Hợp tác với chúng tôi hoặc cần hỗ trợ?

Địa chỉ

111A Lý Chính Thắng, Phường 7,
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Email: contact@bsas.com.vn
Tel: (+84) 28 3526 8820