09-03-2222 . bởi Phạm Tâm

MỜI THAM DỰ TOẠ ĐÀM: DOANH NGHIỆP VIỆT TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA CHIẾN TRANH NGA-UKRAINE

Toạ đàm do Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu và Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao tổ chức vào 8g30 sáng ngày 11/3/2022 tại Khách sạn Rex (141 Nguyễn Huệ, Quận1).Với 3 diễn giả

Toạ đàm do Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu và Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao tổ chức vào 8g30 sáng ngày 11/3/2022 tại Khách sạn Rex (141 Nguyễn Huệ, Quận 1).Với 3 diễn giả:

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và văn bản

1/ Ông Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, phụ trách quan hệ VN với Asean, Đại sứ VN tại Hoa Kỳ 2014-2018.2/Tiến sĩ Trần Quốc Hùng đang là CEO của Viện Tài chính Quốc tế IIF ở Washington DC. Ông từng công tác sáu năm tại IMF với tư cách Phó giám đốc, Ban Thị trường Vốn và Tiền tệ.3/ PGS.TS Nguyễn Đức Thành, GĐ TT nghiên cứu kinh tế và chiến lược (VESS) Hà Nội- Phó GS Kinh tế học, ĐH Thái Bình Dương, KH.Link đăng ký:

Link đăng ký: http://bit.ly/35QjjaP

Bình Luận