16-03-2323 . bởi Phạm Tâm

10 doanh nghiệp xuất khẩu điều lớn nhất trong tháng 2

10 doanh nghiệp xuất khẩu điều lớn nhất trong tháng 2

Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, trong tháng 2/2023, top 10 doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam lần lượt là Olam Iz Bien Hoa II, Long Son JSC, Olam Quy Nhon….

Theo Tổng cục Hải Quan, trong tháng 2, Việt Nam xuất khẩu 34.290 tấn hạt điều, đạt 197,7 triệu USD, tăng 25,8% về lượng và 26,9% về trị giá so với tháng 1/2023.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu 61.503 tấn hạt điều, đạt 353,1 triệu USD, giảm 4,4% về lượng và 7,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

10 doanh nghiệp xuất khẩu điều lớn nhất trong tháng 2 ảnh 1

Về thị trường, trong tháng 2/2023, Mỹ là thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam cả về lượng và trị giá với 8.642 tấn, đạt 50,24 triệu USD, tương ứng chiếm 25% về lượng và 25% về trị giá.

Về tăng trưởng, trong tháng 2, UAE là thị trường xuất khẩu hạt điều có mức tăng trưởng cao nhất cả về lượng và trị giá với lần lượt 524% và 462% so với cùng kỳ năm 2022. Đứng thứ 2 là Trung Quốc với 231% về lượng và 206% về trị giá. https://flo.uri.sh/visualisation/13081988/embedhttps://flo.uri.sh/visualisation/13081989/embed

Về doanh nghiệp, theo Hiệp hội Điều Việt Nam, Olam Iz Bien Hoa II là doanh nghiệp có lượng và kim ngạch xuất khẩu điều lớn nhất trong tháng 2 với 2.119 tấn, đạt 14,4 triệu USD.

Đứng thứ 2 là Long Son JSC với 1.427 tấn, đạt 8,41 triệu USD; Olam Quy Nhon với 1.198 tấn, đạt 8,04 triệu USD; Intersnack Cashew Vietnam với 1.118 tấn, đạt 5,55 triệu USD; Cao Phat với 871 tấn, đạt 4,91 triệu USD…https://flo.uri.sh/visualisation/13082000/embedhttps://flo.uri.sh/visualisation/13082001/embed

Về giá, theo Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản của Cục Xuất nhập khẩu, trong tháng 2/2023, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 5.766 USD/tấn, tăng 0,9% so với tháng 1/2023 nhưng lại giảm 3,1% so với tháng 2/2022.

Trong đó, theo Hiệp hội Điều Việt Nam, giá xuất khẩu bình quân sang Mỹ đạt 5.700 USD/tấn (tăng 6,73% so với cùng kỳ năm 2022), sang Trung Quốc đạt 5.880 USD/tấn (giảm 10,91%), sang EU và các nước khác đạt 5.620 USD/tấn (giảm 2,37%)…

10 doanh nghiệp xuất khẩu điều lớn nhất trong tháng 2 ảnh 2

Lê Hồng Nhung

Bình Luận