07-01-2222 . bởi Phạm Tâm

Đài Loan có nhu cầu nhập khẩu chè Việt lớn trong 2022

Chè của Việt Nam là mặt hàng đang được Đài Loan – nước nổi tiếng với trà sữa chân trâu và nghệ thuật thưởng trà ưa chuộng và hứa hẹn sẽ bùng nổ nhu cầu nhập khẩu

Các loại chè được ưa chuộng ở Trung Quốc
Các loại chè được ưa chuộng ở Đài Loan. (Ảnh: Chazhidao Chinese Tea Traditions School)

Cụ thể, Việt Nam là thị trường cung cấp chè chính cho Đài Loan, trong 11 tháng năm 2021 đạt 16,97 nghìn tấn, trị giá 26,7 triệu USD, tăng 8,7% về lượng và tăng 7,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. nhập khẩu chè của thị trường Đài Loan trong 11 tháng năm 2021 đạt 30,8 nghìn tấn, trị giá 80,7 triệu USD, tăng 11% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Giá chè nhập khẩu bình quân vào thị trường Đài Loan trong 11 tháng năm 2021 đạt 2.623 USD/tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 55,2% tổng lượng chè thị trường Đài Loan nhập khẩu trong 11 tháng năm 2021, giảm 1,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020. Tiếp theo là thị trường Sri Lanka đạt 4,6 nghìn tấn, trị giá 19,5 triệu USD, tăng 20% về lượng và tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2020; Ấn Độ đạt 3,3 nghìn tấn, trị giá 7,1 triệu USD, tăng 0,9% về lượng và tăng 17,4% về trị giá; Indonesia đạt 2 nghìn tấn, trị giá 4,5 triệu USD, tăng 10,9% về lượng và tăng 10,9% về trị giá.

Thị trường Đài Loan nhập khẩu chè từ Việt Nam với giá nhập khẩu bình quân ở mức thấp trong 11 tháng năm 2021, đạt 1.572,4 USD/tấn, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2020. Giá nhập khẩu bình quân từ thị trường Ba Lan ở mức cao nhất đạt 14.640,1 USD/tấn, tăng 4,8%; Giá nhập khẩu bình quân từ thị trường Anh có tốc độ tăng trưởng cao đạt 14.086,6 USD/tấn, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 11 tháng năm 2021, thị trường Đài Loan nhập khẩu nhiều nhất là chủng loại chè đen, đạt 21,6 nghìn tấn, trị giá 53,4 triệu USD, tăng 2,3% về lượng và tăng 7,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Việt Nam là thị trường cung cấp chè đen lớn nhất cho thị trường Đài Loan, với lượng chiếm 43,8% tổng lượng chè đen nhập khẩu; Tiếp theo là thị trường Sri Lanka, Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc. Chủng loại chè xanh thị trường Đài Loan nhập khẩu trong 11 tháng năm 2021 đạt 9,1 nghìn tấn, trị giá 27,3 triệu USD, giảm 3% về lượng và giảm 1,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Việt Nam cung cấp chè xanh cho thị trường Đài Loan với lượng chiếm 82,1% tổng lượng chè xanh nhập khẩu của thị trường này. 

Phương Phương

Bình Luận