20-09-2222 . bởi Phạm Tâm

“𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐯𝐞̂̀ 𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐇𝐀𝐂𝐂𝐏 𝐂𝐨𝐝𝐞𝐱 𝟐𝟎𝟐𝟎 & 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐇𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛ 𝐭𝐮̛̣ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐨̂́ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦” 🇻🇳🇻🇳💻

Vào cuối năm 2020, Ủy ban Codex Alimentarius đã thực hiện một số thay đổi quan trọng đối với Codex HACCP, đây là lần thay đổi thứ năm của Tiêu chuẩn này và có ý nghĩa quan trọng và tích cực đối với công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với tất cả các tổ chức trong chuỗi thực phẩm.

HVNCLC-Chuẩn Hội Nhập] thực hiện mở Khóa đào tạo (Online) “𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐯𝐞̂̀ 𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐇𝐀𝐂𝐂𝐏 𝐂𝐨𝐝𝐞𝐱 𝟐𝟎𝟐𝟎 & 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐇𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛ 𝐭𝐮̛̣ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐨̂́ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦” 🇻🇳🇻🇳💻– Thời gian: 02 ngày 03-04/10/2022- Hình thức: Online (Trực tuyến qua Zoom)Nội dung khóa học và thông tin đăng ký theo link: http://bit.do/fVdHb(Hạn đăng ký đến hết ngày 28/09/2022BTC sẽ đóng sớm link đăng ký khi số lượng học viên đăng ký đủ để đảm bảo chất lượng khóa học) 🇻🇳🇻🇳💻

Bình Luận